Lege Oharra

Legezko ohar honek (aurrerantzean “Legezko Oharra”) www.vusagaldakao.com (aurrerantzean “Web”)-ren Internet bidezko zerbitzuaren erabilera erregulatzen du. Web orri hori VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U  .-rena da, IFZ B48025647 duena eta helbide soziala GALDAKAO (BIZKAIA)-ko IRUBIDE INDUSTRIALDEA Zk 5-1.-n duena.

Legeria

Oro har, web-ean dauden VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   eta bere zerbitzu telematikoen erabiltzaileen arteko harremanak, Espainiako legeria eta eskumenaren pean daude.

Aldeek espresuki uko egiten diote dagokien foruari eta BILBAO (BIZKAIA)-ko Auzitegi eta Epaimahaietara joko dute espresuki oraingo kontratuzko baldintzen interpretazioan edo gauzatzean agertu liteztekeen edozein eztabaida ebazteko.

Edukia eta erabilera

Erabiltzaileak informazioa jaso du eta onartzen du web honetara sartzeak ez dakarrela, inolaz ere, VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   -rekin harreman komertziala hastea.

Web-aren titularra ez da inola ere bere kolaboratzaileek bertan jarritako iritzien erantzule egiten . VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   -k bere webgunean, aurrez abisurik gabe, egoki iruditzen zaizkion aldaketak egiteko eskubidea du; egoki iruditzen zaizkion eduki eta zerbitzuak aldatu, kendu eta handitu ditzake, edota bere zerbitzaileetan aurkeztuta edo kokatuta agertzen diren forma alda dezake nahi duenean.

Jabetza intelektual eta industriala

Web-orrien edukiaren jabetza intelektualaren eskubideak, bere diseinu grafikoa eta kodeak VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   ren titulartasuna dira, eta, beraz, debekatuta geratzen da horien erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo bere web-orriko beste edukiekin egin daiteken edozein jarduera iturriak aipatuta ere, VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   -ren idatzizko baimena dagoenean izan ezik. Enpresaren web-orrian agertzen diren edozein eratako izen komertzial, marka edo ikur ezberdin guztiak beraien jabeen jabetza dira eta legez babestuta daude.

Loturak (link-ak)

VALERIANO URRUTIKOETXEA, S.L.U   -ren web-orrietan agertzen diren loturak (link-ak) soilik informazio emateko dira eta ez du inola ere ekartzen iradokizunik, gonbidapenik edo beren gaineko gomendiorik.